516 462 342
Kunštát, 67972
Zbraslavecká 492

Fotovoltaický systém KORA – VODOSTAVING

Název projektu: Fotovoltaický systém KORA – VODOSTAVING Výzva: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva – aktivita a) Hlavním cílem realizace je úspora nákladů za energie a větší energetická soběstačnost formou pořízení fotovoltaického systému. Tato Výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady. Vlastníkem komponenty a implementujícím subjektem je Ministerstvo […]

Read More »

Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Technologie pro efektivní zpracování stavebních odpadů KORA – VODOSTAVING Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny Principem projektu je zpracování stavebního odpadu na druhotnou surovinu, ze které je následně další úpravou vyrobena stavební směs. Z druhotné suroviny vzniká dále certifikovaný výrobek. Cílem realizace […]

Read More »

Energetická opatření ve firmě KORA VODOSTAVING

Název projektu: Energetická opatření ve firmě KORA VODOSTAVING Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 Výzva III programu podpory ÚSPORY ENERGIE Hlavním cílem realizace je snížení energetické náročnosti výrobní činnosti žadatele. V rámci realizace projektu bude nakoupen nový kolový nakladač se stejným výkonem, ale podstatně úspornější. Za energeticky úspornější bude také vyměněn […]

Read More »

Novinka v legislativě: Metodický návod, používání identifikačních čísel provozoven (IČP).

Dodávka odpadu: Dodavatel odpadu v souladu s přílohou č. 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, je povinen poskytnout osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek písemnou informaci, ve které musí uvést mimo jiné identifikační číslo provozovny. V případě vzniku […]

Read More »