Novinka v legislativě: Metodický návod, používání identifikačních čísel provozoven (IČP).

Dodávka odpadu:

Dodavatel odpadu v souladu s přílohou č. 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění, je povinen poskytnout osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek písemnou informaci, ve které musí uvést mimo jiné identifikační číslo provozovny.

V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se identifikační číslo provozovny neuvádí, ale uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu (čtyřmístný údaj).

Převzato z: https://www.inisoft.cz/aktualne-z-inisoft/sdeleni-a-metodicky-pokyn-ministerstva-zivotniho-prostredi-k-icp-a-icz