516 462 342
Kunštát, 67972
Zbraslavecká 492

Provádění staveb

Společnost KORA – VODOSTAVING s.r.o. zajišťuje výstavbu veřejných zakázek ale i soukromých projektů. Jsme tím správným partnerem pro výstavbu velkých projektů ale i drobných staveb. Disponujeme dostatečným množstvím strojů k zajištění kompletní dodávky. Specializujeme se na vodohospodářskou výstavbu, výstavbu inženýrských sítí, výstavbu komunikací apod. Zajišťujeme kompletní zemní práce a provedení HTÚ.

Inženýrské sítě:

Provádíme opravy, přeložky i kompletní dodávky nových IS. Vodovody, plynovody, kanalizace splašková, kanalizace dešťová.

Komunikace a zpevněné plochy:

Opravy, i kompletní nová výstavba komunikací. Zajišťujeme podkladní vrstvy, živičné kryty, kryty z kameniva a recyklátu.

Hřiště:

Revitalizace, i kompletní dodávky nových staveb. Drenážní systémy, závlahy, tradiční i umělé povrchy. Zakládání travních ploch, pokládka travních substrátů, povrchy z antuky, pískové povrchy, dětská pískoviště.

Vodní díla:

Údržby, opravy a dodávky kompletních staveb. Čištění vodotečí, čištění rybníků, protipovodňové poldry, výstavba vodohospodářských staveb, rybníky.

Odstraňování staveb:

Kompletní odstranění staveb, včetně likvidace odpadů. Odstraníme stavby dřevěné, z cihel, betonové, stavby železobetonové. Zabýváme se recyklací suti, drcením betonů. V sídle firmy přebíráme stavební sutě k recyklaci Příjem výkopové zeminy v Kunštátu a Boskovicích.