Změna odpadové legislativy (IČZ a IČP)

Na základě změny odpadové legislativy Vám zasíláme potřebné informace aby jsme nadále mohli fungovat dle nových povinností. Nově bude povinné uvádět i čísla provozoven a zařízení. Od 1. července 2016 musí původci odpadů uvádět do průběžné evidence odpadů a pak následně i do ročního hlášení odpadů svoje IČP a také IČZ oprávněné osoby, která převzala odpad.

Již v průběhu roku jsme nasadili do oběhu nové tiskopisy/příjemky de je tento údaj již předtištěn. Jedná se o číslo IČZ konkrétního zařízení. Ve Vaší evidenci a v ročním hlášení musí být toto číslo uvedeno.

Identifikační číslo provozovny (máme pouze jeden provoz z hlediska IČP)

  • IČP: 1005559457; Zbraslavecká 492, Kunštát,

 

Identifikační číslo zařízení (máme 3 zařízení kde využíváme odpady)

  • IČZ: CZB00894; Recyklační linka v areálu, ZÚJ provozovatele 581879
  • IČZ: CZB00159; Mobilní recyklační linka, ZÚJ provozovatele 581879
  • IČZ: CZB01131; Skládka „Pískovna Kunštát“ ZÚJ provozovatele 581879