Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Technologie pro efektivní zpracování stavebních odpadů KORA – VODOSTAVING
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

Principem projektu je zpracování stavebního odpadu na druhotnou surovinu, ze které je následně další úpravou vyrobena stavební směs. Z druhotné suroviny vzniká dále certifikovaný výrobek. Cílem realizace projektu je sestavení kompletní linky na zpracování stavebního odpadu a navýšení kapacity oproti stávajícímu stavu.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.