516 462 342
Kunštát, 67972
Zbraslavecká 492

Partner pro Vaši stavbu

Naším posláním je spokojený zákazník. Usilujeme o oboustranně prospěšnou spolupráci a rozvoj. Podporujeme náš region.

Provádění staveb

Společnost KORA – VODOSTAVING s.r.o. zajišťuje výstavbu veřejných zakázek ale i soukromých projektů. Jsme tím správným partnerem pro výstavbu velkých projektů ale i drobných staveb. Disponujeme dostatečným množstvím strojů k zajištění kompletní dodávky. Specializujeme se na vodohospodářskou výstavbu, výstavbu inženýrských sítí, výstavbu komunikací apod. Zajišťujeme kompletní zemní práce a provedení HTÚ.

Inženýrské sítě:

Provádíme opravy, přeložky i kompletní dodávky nových IS. Vodovody, plynovody, kanalizace splašková, kanalizace dešťová.

Komunikace a zpevněné plochy:

Opravy, i kompletní nová výstavba komunikací. Zajišťujeme podkladní vrstvy, živičné kryty, kryty z kameniva a recyklátu.

Hřiště:

Revitalizace, i kompletní dodávky nových staveb. Drenážní systémy, závlahy, tradiční i umělé povrchy. Zakládání travních ploch, pokládka travních substrátů, povrchy z antuky, pískové povrchy, dětská pískoviště.

Vodní díla:

Údržby, opravy a dodávky kompletních staveb. Čištění vodotečí, čištění rybníků, protipovodňové poldry, výstavba vodohospodářských staveb, rybníky.

Odstraňování staveb:

Kompletní odstranění staveb, včetně likvidace odpadů. Odstraníme stavby dřevěné, z cihel, betonové, stavby železobetonové. Zabýváme se recyklací suti, drcením betonů. V sídle firmy přebíráme stavební sutě k recyklaci Příjem výkopové zeminy v Kunštátu a Boskovicích.

 

Písky a kamenivo

Kvalita písků je v převážné míře vhodná pro malty s výskytem ostřejších písků vhodných pro betony. Souběžně je zajištěn prodej doplňkového sortimentu prosívky, štěrků, písků pro dětská pískoviště s certifikátem, betonářských písků, antuky a obdobného materiálu. Na přání zákazníka zajišťujeme také dopravu písků. Prodej písků: tříděný písek (0-4mm) 110,- Kč/t zásypový písek (0-16mm) 60,- Kč/t písek […]

Read More

Odpady a recyklace

Recyklujeme a přijímáme následující druhy odpadů: 010413 odpady z řezání a broušení kamene 170101 beton 170102 cihla 170103 tašky a keramika 170107 směsi a frakce betonu, cihel, tašek a keram. 170302 asfalt bez dehtu 170504 zemina, kamení a hlušina 170508 štěrk ze železničního svršku 170802 stavební materiály na bázi sádry 170904 směsné stavební a demoliční […]

Read More

Antuka

Společnost KORA – VODOSTAVING s.r.o. je tradiční dodavatel kvalitní antuky s dlouholetou zkušeností. Firma se výrobou antuky zabývá od roku 2000. Antuka je vyráběna ze 100% z pravé pálené střešní tašky. Antuka o zrnitosti 0-3 mm je vhodná jako kryt pro tenisová hřiště, dětská sportoviště, běžecké dráhy a podobně. Antuka o zrnitosti 2-4mm je vhodná […]

Read More

Partner pro Vaši stavbu

Naším posláním je spokojený zákazník. Usilujeme o oboustranně prospěšnou spolupráci a rozvoj. Podporujeme náš region.