516 462 342
Kunštát, 67972
Zbraslavecká 492

Třídění a drcení

13Pomocí mobilní soupravy FINLEY 393 zajišťujeme třídění sypkých materiálů na 3 frakce o různé zrnitosti. Souprava se přemisťuje připojením za návěsový tahač, který zajistí rychlé přemístění soupravy. Rozložení z přepravní do pracovní polohy netrvá déle než 2 hodiny.Linka je nezávislá na vnějším zdroji energie.

Její pohon zajišťuje dieselový motor prostřednictvím hydromotorů. Dávkování materiálu do násypky vibračního podavače je prováděno pomocí rypadla nebo nakladače. Vlastní třídění provádí vibrační třídič, který je osazen drátěnými síty. Vytříděné frakce přemístí vynášecí pásy, které mají rozpětí 17,5m a výšku 5,4 m. Přepravní rozměry jsou 3,95 m na výšku a 15,7 m na délku. Obsluhu linky zajišťují 2 pracovníci.Výkon linky je závislý na okatosti třídících sít a povaze tříděného materiálu a pohybuje se od 40 do 300 t/h. Třídící souprava FINLEY 393 je vhodná pro třídění suti, písků, kamene, výkopků, na likvidaci starých skládek apod.V součinnosti s touto linkou zajišťujeme i ostatní stroje k nakládce a přepravě tříděného materiálu. Cena vytříděného materiálu se pohybuje v závislosti na zrnitosti vytříděného materiálu, množství, tříděné surovině a je stanovena individuálně na každou zakázku.

Drcení stavebního odpadu strojem RUBBLE MASTER RM 60. Je určen k drcení stavební suti, betonu, živice či kamení v menších a středních provozech pro velikost materiálu do 500 mm/délka hrany. Výkon jmenovaného drtiče činí 50 t/h max. 80 t/h. Velikost konečného produktu je 0 – 50 mm. Celková hmotnost stroje je 11,5 t, transport zařízení je možný pomocí háku na nákladním autě. Objem násypky činí cca 1m3 s délkou podavače 800 mm. Drtící jednotka má vstup 640 mm x 550 mm, průměr drtiče 740mm. Pohon drtícího zařízení zajišťuje Deutz Diselmotor BF4M 10012E 53 kW při 2000 Upm. Postraní stěny drtiče jsou vyztužený ocelovými 20 mm silnými výztuhami, zadní stěna drtící jednotky je vyztužena 30 – 40 mm silnou ocelovou pancéřovanou deskou.